Gönderen Konu: Manyetometre - Gaussmetre -Tesla Metre ile dedektör bobini güç ölçümü  (Okunma sayısı 50306 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

teslacoil

 • Ziyaretçi
Manyetometre Manyetik alan ölçümünde kullanılan alet. Teknoloji ve ilim alanında, manyetik alan şiddetinin ölçülmesine ihtiyaç duyulması sonucu, çeşitli manyetometreler geliştirilmiştir. İlk manyetometreler, bir yaya bağlı mıknatıstan meydana geliyor ve ölçülmek istenen manyetik alan şiddeti, yaydaki uzama miktarıyla belirleniyordu. Ama, kısa bir zaman sonra bunlar, önemlerini kaybederek yerlerini, elektronik sistemlere bıraktılar. Günümüzde daha çok, proton manyetometresi, akıgeçidi manyetometresi ve hall etkili manyetometre kullanılmaktadır.

Proton manyetometresi: Günümüzde kullanılan manyetometrelerin en hassası, proton manyetometresidir. Bu cihazın çalışma prensibi, atomlardaki artı yüklü taneciklerin (protonların), bir manyetik alan içinde sıralanmalarına dayanmaktadır.

Akıgeçidi manyetometresi: Bu manyetometrenin çalışma prensibi, geçirgenliği yüksek çekirdek çiftlerinin, hızlı alternatif akımla mıknatıslanmasına dayanır.

Hall etkili manyetometre: Bu manyetometrenin prensibi 1879 yılında bulundu. Ama, indiyum antimonür ve indiyum arsenür gibi yarı iletkenlerin yapımından önce uygulamaya konamadı. Söz konusu iletkenden alınan ince bir dilimin yüzlerinden birinin iki ucu arasına bir akım uygulandığında, elektronlar, akımı taşıyan manyetik bir alanda hareket ederek, indüksiyon yoluyla, dilimin öteki yüzünün iki ucu arasında bir gerilim farkı meydana getirirler ki bu gerilim ölçülebilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EM=ElektroManyetik EA=Elektrik Alan MA=Manyetik Alan
Çevremizdeki elektrikli aletler ve onların kablolarının , iş ve büro makinelerinin , enerji iletim ve dağıtım hatlarının , bilgisayarların , cep telefonlarının , baz istasyonlarının vs. yaydığı EM alanlar vardır. Her geçen gün artmakta olan bu EM alanlar ve dalgalar EM kirliliği oluşturmaktadır.
Işıma (radyasyon) enerjinin dalga (yada parçacık) şeklinde yayılması olarak tanımlanır. EM Işıma da elektrik ve manyetik alan dalgalarının birlikte ilerlemesidir. Bu ilerleme ışık hızıyla olur. EM Işımalarda iki dalga tepesi yada iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa dalga boyu denir ve metre ile ölçülür. Belli bir noktadan 1 s de geçen dalga sayısı da o ışımanın frekansıdır ve Hz ile gösterilir.
EM alan terimi , EM enerjinin varlığını göstermek için kullanılır ve EM alanın iki bileşeni vardır. Bunlar Elektrik Alan (EA) ve Manyetik Alan (MA) dır. EA ve MA ‘ ların özellikleri farklıdır. Dolayısıyla bu alanların canlılar üzerine etkileri de farklı farklıdır. Örneğin EA’ lar duvarlardan geçemezler. Hatta insan vücudundan geçerken bile şiddeti çok düşer. Öte yandan MA’ lar hemen hemen hiç engel tanımazlar. Duvarlardan geçerler. EA’ lar insan bedeninin yüzeyinde zayıf akımlar oluştururken , MA’ lar ise vücudun içine girerek, bu tür akımların iç organlarda bile oluşmasına sebep olurlar.
Işımayı enerjinin dalga (yada parçacık) şeklinde yayılması olarak tanımlamıştık. Işıma (radyasyon) , madde içinden geçerken ortamdaki atomlar ve moleküller ile etkileşir. Böylece içinden geçtiği ortama enerji aktarır. Radyasyonun yeteri kadar enerjisi var ise, ortamdaki atomları doğrudan yada dolaylı yollarla iyonlaştırmak sureti ile enerjisini ortama aktarabilir. Bu tür radyasyona iyonlaştırıcı radyasyon denir. Üst mor ötesi ışınlar , X ışınları , nükleer reaksiyonlar veya radyoaktif parçalanmalar sonucu ortaya çıkan alfa , beta , gama ışınları , nötronlar , protonlar ve diğer temel parçacıklar , kısaca yüksek enerjili parçacık ve ışınlar iyonlaştırıcı radyasyon oluştururlar. İyonlaştırıcı radyasyon sonucu atomların yapısı bozulduğundan , iyonlaştırıcı radyasyon zararlıdır ve çeşitli etkileri vardır. Bunlardan bazıları embriyo ve sperm oluşumuna olumsuz etkiler , DNA'da hasar , kanser ve ömür uzunluğunda kısalmadır.
Radyo ve TV dalgaları , mikrodalgalar , kızılötesi ışınlar , görülen bölgedeki ışınlar , alt mor ötesi ışınlar ise yeterli enerjiye sahip olamadıkları için (düşük enerjiye sahip oldukları için) iyonlaştırıcı değillerdir. Bu bölgedeki EM dalgalar enerjilerini ortama , atom ve molekülleri silkeleyerek ısı şeklinde aktarabilirler. İyonlaştırmayan radyasyonun hücre yapısının bozulmasına ve DNA gibi bazı uzun molekül zincirlerinin kırılmasına neden olduğu düşünülmektedir.
EM DALGA KAYNAKLARI
Yüksek Gerilim Hatları (YGH) , Cep telefonları , Baz istasyonları , Bilgisayarlar , Telsizler , Çağrı cihazları , Radarlar , Mikrodalga fırınlar, Radyo TV Uydu antenleri ve bunların vericileri , Elektrikli ısıtıcılar , Elektrikli battaniyeler , Çamaşır ve bulaşık makineleri , Buzdolapları , Saç kurutma makineleri , Elektrikli tıraş makineleri , Trafolar , Tıbbi görüntüleme yöntemleri ( MR , Tomografi , Radyolojik görüntüleme , Diatermi ünitelerinde ) , kısaca tüm elektrikli aletler ve tüm akım taşıyan kablolar birer EM dalga kaynağıdır.
Ayrıca insanlar , yani bizler de kızılötesi EM dalga yaymaktayız. Bu şöyle olur: Vücudumuz besinlerin yanmasıyla oluşan ısıyı , vücut sıcaklığını 37 0C de sabit tutmak için sürekli dışarıya vermek zorundadır. Bunu da kızılötesi EM dalga yaymakla gerçekleştirir.
Ayrıca dünyamızın sıvı haldeki metal çekirdeğinin hareketinden kaynaklanan doğal bir değişken (AC) manyetik alanı vardır ve bu alan 10-5 G düzeyindedir. (Dünyanın birde 0.5 Gauss' luk DC manyetik alanı vardır). İnsan bedeninde de değişik manyetik alanlar bulunur. Örneğin 0.1-20 Hz arasındaki beyin dalgaları 10-8 G' luk bir manyetik alan oluşturur. Ne var ki biraz önce saydığım tüm EM dalga kaynakları , bu doğal değerlerin çok üzerinde manyetik alan oluştururlar. Bizde günde 24 saat , yılda 365 gün bu manyetik alanların etkisinde kalıyoruz.
Manyetik alanlar Gaussmetre veya Teslametre ‘ ler ile ölçülmektedir.
Çeşitli aletlerin manyetik alan değerleri
Manyetik alan seviyesi (miligauss)
UZAKLIK(cm) 3.048 30.48 99.06
Elektrikli battaniye 2-80 --- ---
Çamaşır makinesi 8-400 2- 30 0.1-2
Televizyon 25-500 0.4-20 0.1-2
Elektrik sobası 60-2000 4-40 0.1-2
Mikrodalga fırın 750-2000 40-80 3-8
Tıraş makinesi 150-15000 1-90 0.4-3
Floresan lamba 400-4000 5-20 0.1-3
Saç kurutma mak. 60-20000 1-70 0.1-3
Tablodaki değerler aletlerin marka ve modellerine göre değişmektedir (Artıp – Azalmakta). Tabloda görüldüğü gibi MA değerleri aletlerden uzaklaştıkça azalmaktadır.
Ayrıca en fazla MA’ a saç kurutma makinesi sahiptir. Saç kurutma makinesini elektrikli tıraş makinesi ve floresan lamba takip etmektedir.
İKİNCİ TABLO
UZAKLIK 15 cm 30 cm 60 cm 120 cm
BANYODA
Saç kurutma m. 30000 100 --- ---
Traş makinesi 10000 2000 --- ---
Çamaşır m. 2000 700 100 ---
MUTFAKTA
Blender 7000 1000 200 ---
Kahve m. 7 1000 200 ---
Bulaşık m. 7 --- - ---
Mutfak robotu 20 10 4 ---
Mikrodalga fırın 20000 4000 1000 200
Mikser 10000 1000 100 ---
Elektrikli fırın 900 400 --- ---
Buzdolabı 200 200 100 ---
ODALARDA
Vantilatör --- 300 --- ---
Ütü 800 100 --- ---
Elektrikli ısıtıcı 10000 2000 400 ---
El. Süpürgesi 30000 6000 1000 100
Klima --- 300 --- ---
Radyo/kasetç. 100 --- --- ---
Renkli TV --- 700 200 ---
Siyah-Beyaz TV --- 300 --- ---
BÜRO ALETLERİ
Fotokopi 9000 2000 700 400
Faks m. 600 --- --- ---
Floresan Lamba 4000 600 200 ---
Bilg. Ekranı 1400 500 200 ---
BAŞKA
Pil Şarj Aleti 3000 300 --- ---
Matkap 15000 3000 400 ---
Elektrikli testere 20000 4000 500 ---
Bu tabloda yer alan değerler aynı elektrikli aygıtın onlarca marka ve modelinden alınan ölçümlerinin ortalamasıdır. Kimi marka ve modeller bu değerlerin onda biri kadar manyetik alan oluştururken kimileri de on katı fazla manyetik alan oluşturur.
Biz burada günlük hayatta en fazla karşılaşılan EM alanlardan Enerji İletim Hatları (YGH), Cep telefonları , Baz istasyonları ve Bilgisayarlardan bahsedeceğiz.
ENERJİ İLETİM HATLARI
Bütün ülkemizi bir ağ gibi saran elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri , çevrelerinde EM alanlar oluştururlar. Bu alanlar için kesin eşik değerleri henüz bilinmemekle birlikte yine de bilim adamlarının kabul ettiği eşik değerleri vardır. Bu değerler EA’ lar için 1-10 V/m arası ve MA’ lar için 1 mG tur. Yüksek Gerilim Hatları’ nın (YGH) çevresinde , 50-100 m arasında , insan sağlığına zararlı sayılabilecek eşik değerlerine ulaşılmaktadır. Sokaklardaki alçak gerilim dağıtım hatları için bu uzaklık daha düşüktür. Hattaki tellerin sayısına ve o anki akım miktarına göre bu uzaklık da değişir. Dolayısıyla elektrik hatlarına ve trafo merkezlerine çok yakın oturanlar bunların yaydığı alanlardan etkilenirler. Ne var ki iletim hatlarının ve trafo merkezlerinin yakınlarında yaşayanlarının daha kolay kansere yakalandığı yönünde görüşler var. Birçok bilim adamı EM dalgaların kanser yaptığına inanıyor. Kanserden başka beyin tümörü , baş ağrısı , alzheimer , parkinson , düşük , ölü doğum , intihara yönelme ve daha birçok hastalıkla EM alanların ilişkisi olduğundan şüpheleniliyor. Ancak ne kanserin ne de öteki hastalıkların elektrik hatlarıyla ilişkisi olduğu kanıtlanamıyor.
CEP TELEFONLARI
Günümüzün en önemli EM dalga kaynaklarından biri de cep telefonlarıdır. Cep telefonları mikrodalgalarla çalışır. Ülkemizde cep telefonları 450 , 900 ve 1800 MHz frekans bandında çalışmaktadır.
Gazete , dergi ve televizyonlarda cep telefonları hakkında çeşitli haberlere rastlamışsınızdır. Cep telefonlarının öncelikle kanser , beyin tümörü , parkinson , alzheimer , genetik yapının değişimi , vücut ısısının artması , yorgunluk , uykusuzluk , bağışıklık sisteminin zayıflaması , hafıza kaybı , deride yanma hissi gibi hastalıklara yol açtığı söyleniyor.
ABD‘ de 1993’ de cep telefonlarının insan sağlığı üzerine etkilerini araştıran Telsiz Teknoloji Araştırmaları (WTR) adlı bir araştırma kurumu kuruldu. Bu kurumun asıl amacı özellikle beyin tümörleri olmak üzere birçok hastalıkla cep telefonları arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktı. Laboratuvar çalışmaları da iki konu üzerine yoğunlaştı: Beyin tümörü ve genetik yapının değişimi.
Yapılan araştırmalarda fareler , 18 ay boyunca cep telefonunun yaydığı mikrodalgaların etkisinde bırakıldı. Bu farelerde kanser oluşum oranının , normal farelere göre 2 kat arttığı saptandı.
Diğer bir araştırmada beyninde tümör bulunan hastaların telefon tuttukları tarafta tümör oluşma oranının 2.5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
En önemli gelişme ise WTR ’ nin 5 yıllık araştırmasının sonuçlarının açıklanmasıydı. Bu araştırmaya göre cep telefonları , insanlarda beyin tümörü riskini biraz artırıyor , insan kan hücrelerini etkiliyor ve farelerde de DNA bozukluklarına yol açıyor.
Öte yandan ABD ‘ de yapılan kimi araştırmalarda cep telefonları ile kanser oluşumu arasında her.gi bir ilişki olmadığına dair araştırmalar da ortaya çıktı. Bu araştırmaların çoğunun giderlerini iletişim şirketlerinin karşılıyor olması , bu sonuçların üzerine epey gölge düşürüyor.
Cep telefonlarının olası etkilerinden korunmak için Bağıl Soğurma Oranı (SAR) değeri düşük olan telefonları tercih edebiliriz. Peki , Bağıl Soğurma Oranı nedir?
Bağıl Soğurma Oranı : dokularda yutulan ve dokuların ısınmasını sağlayan enerjinin soğurulma hızına denir. Bağıl Soğurulma Hızı ‘ nın limit değerini Uluslararası Radyasyondan Korunma Ajansı (=IRPA) 0.08 W/kg olarak belirlemiştir.
Ayrıca cep telefonlarından çıkan dalgalar başka elektronik araçlarla etkileşerek tehlikeli sonuçlar ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Örneğin :
 Gölcük depremini izleyen iki gün içinde kaza yapan ve 3 hafta sonra vefat eden Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ‘in gazeteye yansıyan haberinde ABS freni olan otomobilinde cep telefonu ile konuştuğu sırada ABS frenin EM Girişim nedeni ile devre dışı kalması gösterildi. Cep telefonlarının ABS frenleri etkilediği makine mühendisliği literatürüne geçmiş bir olgu.
 Bir uçağın bagaj bölmesinde açık unutulan cep telefonu , pilot kabininde yangın alarmı verilmesine yol açmış ; acil inişe geçen uçağın alt bölmesinde yangın olmadığı yalnızca cep telefonunun gönderdiği dalgalardan kaynaklanan bir yanlış etkileşim meydana geldiği ancak saatler sonra tespit edilebilmiş.
 Evde açık unutulan cep telefonu , çalışır durumdaki çamaşır makinesini , su boşaltım programını atlatarak sıkma işlemine geçirmiş . 20 kg suyu boşaltmadan çamaşırı sıkmaya başlayan çamaşır makinesinin yürümeye başladığı görülmüş.
 Amerika’da , tekerlekli sandalyede oturan bir hastanın , kendi müdahalesi dışında yürümeye başlayan sandalyesini , elindeki cep telefonunun harekete geçirdiği tespit edilmiş.
Hastanelerin yoğun bakımlarında bulunan sayısız elektronik cihaz , odaya giren bir cep telefonunun manyetik dalgalarından etkilenerek yanlış bilgiler verebiliyor ; hatta kalp atışlarını inceleyen cihazların göstergesini şaşırtmakla kalmayıp , kalp pillerini de sekteye uğratabiliyor.
EM GİRİŞİM VE EM UYUMLULUK
ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM [ElectoMagnetic Interference=(EMI)]
Bir cihaz yada sistemden kaynaklanan ve başka bir cihaz yada sistemin normal çalışmasına olumsuz yönde etkiyen EM yayınımdır.
Cep telefonu çaldığında veya floresan lamba açıldığında bilgisayar ekranın titremesi
Uçakta çalıştırılan taşınabilir bir bilgisayarın ve çalan cep telefonunun , uçuş kontrol sistemini bozarak uçuş güvenliğini tehdit etmesi
Yüksek Gerilim Hatları’nın (YGH) altından geçerken , arabanın radyosunun parazit yapması
Radyo istasyonunun çok yakınından geçen bir helikopterde kontrollerin aniden yok olması
Hava alanındaki radar sistemlerinin taşınabilir bilgisayarların ekranını bozması
Ambulansta telsiz veya cep telefonu kullanırken kalp pilinin etkilenmesi
Telsizlerin hastanelerde diğer medikal cihazlarla etkileşmesi ,
Bütün bu etkileşimler , EM Girişim olarak bilinen , günlük yaşantımızda ortaya çıkan ve zaman zaman çok tehlikeli olabilen etkileşimlerdir.
ELEKTROMANYETİK uyumluluk [ElectroMagnetic Compatibility=(EMC)]
Bir cihaz yada sistemin kullanılması düşünülen EM ortamda hatasız olarak çalışma yeteneğidir. Yani elektronik ve elektrikli aletlerin birbirlerine zarar vermeden , normal ve tatminkar çalışmalarını yerine getirebilmeleri , birbirleriyle uyum ve harmoni içinde çalışmalarıdır.
EM Uyumluluk standartları , gelişmiş ülkelerde uyulması zorunlu yasal düzenlemeler haline getirilmiştir. Tüm dünyadaki üreticiler üretecekleri yeni cihazları EM Girişim yapmayacak şekilde tasarlamaya çalışmaktadır.
BAZ İSTASYONLARI
Hayatımıza yeni giren EM dalga kaynaklarından biri de baz istasyonlarıdır. Cep telefonlarının sağlık üzerine ve diğer cihazlar üzerine etkileri tartışıldığı kadar baz istasyonlarının da etkileri tartışılmaktadır.
Ülkemizde konuyla ilgili yönetmelik çıkmadan önce GSM şirketleri , bütün tehlikelerine rağmen binalar dahil okul , cami , hastane gibi yerlere hiçbir kurumdan ruhsat almadan baz istasyonu kurmuştu. İstasyonların çevresinde yaşayan ve sağlıklarının bozulduğunu söyleyen vatandaşlar baz istasyonlarının kaldırılması için davalar açıyorlar.
İstasyonların çevresinde yaşayanlar baş ağrısı , iştahsızlık , halsizlik , sinir bozukluğu , uykusuzluk , uyku bozukluğu , kulaklarda uğultu ve çınlama , tansiyon bozuklukları gibi şikayetlerden yakınmaktaydılar ve çevrelerinde kanser hastalarının sayısı artmıştı. İki yanında da baz istasyonu bulunan bir ilköğretim okulundaki öğrencilerde de karın ağrısı , baş dönmesi , mide bulantısı , öksürük , gırtlakta kuruluk gibi şikayetler görülmüş. Yine evinin iki yanında baz istasyonu bulunan bir kalp hastası daha önceleri kalp pilinin 9 yıl dayandığını , ancak son zamanlarda 6 yılda tükendiğini , pil firmasının kendisini YGH ’ larından , alıcı-verici istasyonlarından uzak durması için uyardığını , ancak çevreye kurulan baz istasyonları nedeniyle zor anlar yaşadığını söylüyor.
BİLGİSAYARLAR
Günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan bilgisayarlar da bir başka EM alan kaynağıdır. Diğer aygıtlardan farklı olarak bilgisayarlar EM spektrumun çeşitli frekanslarında EM alanlar oluştururlar. Özellikle bilgisayar ekranlarının ürettiği EM alanların göz , görme ve üreme sistemi , doğurganlık , endokrin sistem ve deri üzerine olumsuz etkileri olduğuna ve kanser oluşumuna ortam hazırladığına dair bulgular vardır. Bilgisayarlardan yayılan alanların etkisinden korunmak için şunlara dikkat edilebilir:
En önemlisi monitör (ekran) alırken düşük elektrik ve manyetik alan yayan monitörleri tercih edin. (Bunun için öncelikle TCO ama en azından MPR-II olarak nitelendirilen ekranları kullanın).
Bilgisayarlardan ve özellikle monitörlerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. (En azından 60-70 cm ). Ve mümkün olduğu kadar büyük fontlar ile çalışın.
 Monitörlerin yanlarındaki ve arkalarındaki EM alanlar çok daha yüksektir. Bu nedenle monitörlerin arkasına 1 m den fazla yaklaşılmamalıdır.
Bilgisayarınızı kullanmadığınız zaman ekranını açma-kapama düğmesinden kapatın.
Bilgisayarınızın iyi topraklanmış olmasına dikkat edin. Ekran filtreleri görüntü kalitesine ve göz yorgunluğuna iyi gelebilir. Topraklı ekran filtreleri ancak elektrik alanlarını keserler , manyetik alanları kesemezler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yukarıdaki uzun yazıyı sıkılmadan okuyabilirseniz  metal dedektörleri alan taramadan gpr e kadar her konuda ilgisi olanlara yardımcı olacak ve hayatımıza dair genel  bilgiler Veriyo
 Bir süredir düşündüğüm asıl mesele yaptığımız ve ilgilendiğimiz  dedektörlerinde kullandığımız dedektörlerin arama başlıklarına göre test etmekle sürekli uraşıyoruz havada yada toprak altında metal objelere  göre ve bu testler yinede tam doğruluk içermiyor  ve zahmetli cihaza ayarlarına bobine ve objelere göre değişiklik göşteriyor  genelde herkezde aynı özelliklere sahip metal testlerine göre kıyaslama yapıyoruz  ve buda  metal paralar oluyo sadece  bize yeterli gelmiyo nedenide 1 tl örenğiyle verdiğimiz mesafe kıyaslması birinin diğerine göre fazla olsa dahi örneğin  2 mtrden sonra ne kadar büyük olursa olsun metal algılaması yapmıyor olması durumu gibi cihazların sonuçta bu dedektörler  belli frekanslarda manyetik alan yayıyo ve bu manyetik alan içindeki metale göre algılama yapıyo dedektörden yayılan manyetik alanın gücünü ve siddetini bilemiyoruz ve algılayamıyoruz sonuçta bu değerleri ölçmeye yönelik elimizde bir cihazımız olması çok faydalı olur  saatlerce günlerce uraşmaktansa bu bir ölçü aletimiz olsun  piyasada bu tür manyetik alan ve frekansının ölçümünü  yapan satılan cihazlar var ve yapımıyla ilgili bilgiler bazıları çok pahalı bazıları teferruatlı olabilir bu tür bir arge test ortamı oluşturcak cihazı temine yönelik çalışmayı başlatmak istiyorum fırsat buldukça bu cihazlarını değişik tiplerini yapılabilir olanlarını ayrıca böyle bir cihazla ölçüp yapılıp yapılmayacağını ne kadar fayda sağlıyacağı görmüş olucaz bu konuda bilgi sahibi olup ve yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim

teslacoil

 • Ziyaretçi
manyetik alanın yoğunlugunu ölçmeye yarayan ölçü aleti.
Manyetometre
Manyetometre , cihaz çevresindeki manyetik alanın yönünün ve/veya büyüklüğünün ölçülmesinde kullanılan bilimsel bir cihazdır.
Dünya üzerindeki manyetizma mekandan mekana farklılık gösterir ve dünyanın manyetik alanındaki (magnetosfer) farklar iki şeye sebep olabilir:
•  Taşların doğasında değişme
•  Magnetosfer ve güneşten gelen partiküller arasında etkileşim.
Kullanımları
Manyetometreler demir tortularını bulmak için coğrafik araştırmalarda kullanılırlar çünkü demirin manyetik çekimini hesaplayabilirler. Manyetometreler arkeolojik araştırmalarda, gemi enkazlarının ve diğer gömülü veya batmış nesnelerin tespitinde kullanılırlar. Manyetik dedektörler askeri amaçlar için denizaltıların tespitinde kullanılırlar.
Bir manyetometre dünyanın manyetik alanının yönünü ve büyüklüğünü ölçmek için uydular tarafından da kullanılabilir.
Manyetometreler yağ ve gaz için matkap parçasının yakınındaki matkap gereçlerinin azimutunu tesbit etmek için yönsel delmelerde kullanılırlar. Genellikle delme gereçlerinde ivmeölçerlerle birlikte kullanılırlar. Böylece hem eğim hem de matkap parçasının azimutu bulunabilir.
Manyetometreler çok hassastırlar.
Tipleri
Manyetometreler iki basit tipte incelenebilirler:
•  Skaler manyetometreler manyetik alanın büyüklüğünü ölçerler
•  Vektörel manyetometreler belirgin bir yönde manyetik alan bileşenini ölçebilirler.
3 ortogonal vektörel manyetometrelerin kullanımı manyetik alan büyüklüğü, açısı ve sapmasının tanımlanmasını olası kılar.
Manyetik Sensörlerle Pusulalama
insanlar yüzyıllardır Dünya'nın manyetik alanını seyre yardımcı bir araç olarak kullandılar. Bugün pusulalar nasıl çalışır? Modern bir yaklaşım, manyetik alanı direk olarak ölçmek için manyetometreleri kullanır. Bu uygulama notu manyetik sensörler kullanılarak rota tesbiti konusunda çeşitli yaklaşımları ve bunların gerçek dünya uygulamalarına uygunlukları ele alacaktır. Manyetik sensör teknolojilerinden ziyade sensör çeşitleri) manyetik yön bulma projelerinin analizlerini tartışacağız.
Dünyanın Manyetik Alanı
Dünyanın merkezi, dünyayı dev bir mıknatısa dönüştüren bir manyetik alan üretir. Manyetik alan manyetik güney kutbundan çıkar, dünyanın etrafında döner ve kuzey manyetik kutbuna geri döner. Manyetik alan üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Manyetik alanın dikey bir bileşeni (V) ve yatay bir bileşeni (H) mevcuttur. Yatay bileşen bizim yön bulmada kullandığımız bileşendir, kuzeye yönlenen bileşen, dünyanın manyetik alanının yatay bileşenidir. Dikey bileşen sadece işleri karıştırır. Manyetik alanın yatayla yaptığı açı eğilme açısı olarak adlandırılır. Manyetik kutuplara yaklaştıkça eğilme açısı genişler. Eğilme açısı genişledikçe yatay alan bileşeni küçülür, bu da yön bulmayı zorlaştırır. Yön bulmanın en kolay olduğu yer, eğilme açısının küçük olduğu ekvator civarıdır. Manyetik yön bulma, yüksek enlemlere gidildikçe düzgün olarak zorlaşır.
Manyetik alanın manyetik kuzey kutbuna yönlendiğini hatırlayın. Manyetik kuzey kutbu doğru kuzey kutbundan farklıdır. Doğru Kuzey ve Güney kutupları dünyanın dönme eksenine göre tanımlanırlar. Manyetik kutuplar ise manyetik alanın dikey olduğu yer olarak tanımlanır. Manyetik kutuplar ve doğru kutuplar farklı yerlerde farklı olabilirler. Yani manyetik kuzey kutbuna yönlendiğinizde, doğru kuzey kutbundan farklı bir yöne yönlenmiş olabilirsiniz. Manyetik Kuzey ile doğru Kuzey arasındaki farka sapma (declinasyon) adı verilir. Sapma sizin dünya üzerindeki pozisyonunuza göre değişecektir. Neyse ki, insanlar bu farkları haritaladılar ve size sapmanızı pozisyonun bir fonksiyonu olarak verecek birçok referans mevcuttur. Bu dökümanın geri kalanında Kuzey dendiğinde, Manyetik kuzey anlaşılmalıdır.
İki-Boyutlu Manyetometre
En basit pusula aleti dünyanın yatay manyetik alanını ölçmek için tasarlanmış iki-eksenli bir manyetometre (veya iki tane bir-eksenli manyetometre) içerir. İki eksene X ve Y eksenleri diyelim. X eksenini yukarı, Y eksenini sola ayarlayalım. Sensör seviyelerini sadece yatay ekseni (H) ölçecek şekilde konumlandıralım. Şimdi eğer manyetik kuzeyle karşı karşıyaysak, X ekseninde +H, Y ekseninde 0 ölçeceğiz. Eğer 90 derece sağımıza dönersek, doğuyla karşı karşıyayız, X ekseninde 0, Y ekseninde +H ölçeriz. Sağımıza tekrar 90 derece dönersek, X –H ölçer, Y ekseninde ise 0 ölçeriz. Son olarak, batı, X 0 ölçer, Y, -H ölçer.
Eğer teta yönelme açımız olursa, X ekseninde Hcos(teta) ve Y ekseninde Hsin(teta) ölçeriz. Trigonometriyi hatırlayarak, yönelmemizi teta=arctan(Y/X) olarak hesaplayabiliriz.
İki-eksenli manyetometre en basit pusula fikridir fakat eğildiğinde doğruluğu bozulur. İki eksenli manyetometre sadece doğruluğun önemli olmadığı durumlarda kullanışlıdır. Bu kısıtlamadan dolayı Crossbow her.gi bir iki-eksenli manyetometre sistemleri önermez.
Eğim Sensörlü Üç-Boyutlu Manyetometre Bu pusulada, manyetometreler araca bağlı olarak sabitlenmiştir. Pusula aynı zamanda pusulanın yönelmesini ölçmek için bir eğim sensörü içerir. Üç boyutlu manyetometre 3 boyutlu manyetik alanı ölçer. Eğim sensörünü kullanarak, eğer pusula düz dursaydı X ve Y değerinin ne olacağını hesaplar. Ardından favori formülümüz ?=arctan(Y/X) i kullanarak yönelmeyi hesaplar.
Şimdiye kadar sorun yok fakat pusula eğim düzeltmesi hesaplıyor. Eğer eğim ölçümünde hata olursa bu hatalar yönelme hesaplamalarında hataya sebep olacaktır. Yani biz doğru yönelme ölçümleri yapabilmek için doğru bir eğim ölçümüne bağımlıyız. Dinamik uygulamalarda eğim sensörünün hatalarından dolayı yön hesaplamalarımız doğru olmayacaktır.
Bu konfigürasyonu statik fakat düz olmayan sistemlerde veya yavaş dinamik hareketleri olan sistemlerde kullanabilirsiniz.
Crossbow bu mimari ile tasarlanmış 3 sistem satar: CXM543, CXM544 ve CXM547. Hepsi her yönelmede çalışırlar, CXM543 bizim en düşük fiyatlı sistemimizdir ve anten yönelmesi, keşif ve sualtı araçları gibi çoğu yarı statik uygulamalar için uygundur. CXM544 ve CXM547 delme uygulamaları için tasarlanmıştır, CXM547 125 derecede çalışabilir.
Dinamik Ölçüm Sistemli Üç-Boyutlu Manyetometre
Bir dinamik çevrede yön bulma problemine tam çözüm üç-boyutlu manyetometre yaklaşımı ile doğru dinamik davranışınızı ölçen bir metodun birleştirilmesidir. Crossbow'un DMU sensörleri aracınızın dinamiklerini doğru olarak ölçmek için açısal oran sensörlerini ve ivmeölçerleri kombine eder ve hareket esnasında dahi doğru eğim ölçümleri yapar. Bu dinamik koşullar altında dahi yönelmenizi izlemenize olanak sağlar.
DMU dinamik davranış ölçümünü ivmeölçerlerle açısal oran sensörlerini birleştirerek tamamlar. Açısal oran sensörleri sensör ekseni etrafında saniyede açı cinsinden dönme oranını hesaplarlar, açıyı derece cinsinden elde etmek için açısal oran ölçümlerini zaman üzerinden integre ederiz. İvmeölçerler ivme altında değilken yerçekimini referans alarak eğimi direk olarak hesaplamak için kullanılırlar. Bu yolla açı integrasyonundaki sürtünme hatalarını düzeltmek için ivmeölçerleri kullanırız. Hadi iki somut örneğe bakalım: bir hava aracının koordineli dönüşü ve bir arabanın frenlenmesi.
Koordinasyonlu bir dönüşte, hava aracı merkezkaç ivmesi ile yerçekimini dengelemesi için yeterince hızlı devrilir ve döner, sizin eğilmemiş gibi hissetmenize sebep olur. Eğer elinizde bir bardak su olsaydı, hava aracı gerçekte yerle 30 derece eğilse dahi dökülmezdi. Bir eğim sensörü ivmenin toplamını ölçer ve size eğimsiz olduğunuzu söylerdi. DMU, devrilme açısını düzgün olarak ölçecek. Dönüşün başında, hava aracı devrildiğinde, DMU sensörü hava aracının devrilmesini doğru olarak ölçecek. DMU, gerçek devrilme açısını bulmak için devrilme oranını zaman üzerinden integre eder. Böylece bir ivmeölçer tek başına sizin dümdüz olduğunuzu düşünse bile, DMU bükülmüş olduğunu bilecektir.
Bir arabada, frene bastığınızda, araca negatif bir yatay ivme uyguluyorsunuz. Bir eğim sensörü ivmelerin toplamını ölçecek ve size eğildiğinizi söyleyecektir. DMU sizin hala düz olduğunuzu söyleyecektir. Bunun nedeni, eğer gerçekten eğilmediyseniz, oran sensörü her.gi bir rotasyon ölçmeyecektir. Yani DMU arabanın gerçekte yönünü değiştirmediğini bilecektir.
İki boyutlu pusula durumunda gördük ki eğim hataları daha büyük yön hatalarına dönüşecek. Dinamik çevrede çalışacak bir pusulanın dinamik davranış ölçümlerine ihtiyacı vardır. Crossbow AHRS serileri ürünleri üç boyutlu manyetometre ile üç boyutlu açı oran sensörlerini içeren dinamik ölçüm sistemleri kombine eder. Bu size basit eğim sensörü limitleri olmaksızın manyetometre çözümlerinin tüm avantajlarını sağlar. AHRS her yönelmede çalışır, her çeşitlilikte donanım opsiyonlarıyla siparış edilebilir. Crossbow, DMU sensör sistemlerinin kullanımında hava araçlarından yer aracı navigasyonlarına kadar büyük tecrübe sahibidir.+
Fluxgate Manyetometre


teslacoil

 • Ziyaretçi
Manyetik alan içerisinde bulunan ve üzerinden akım geçen bir iletken boyunca gerilim (Hall gerilimi) oluşması olayına Hall etkisi denilmektedir. 1879'da Edwin Hall tarafından keşfedilmiştir. Gerilimin doğrultusu iletkenden geçen akımın ve manyetik alanın yönüne diktir.
Hall katsayısı, indüklenen elektrik alanın akım yoğunluğu ve manyetik alanın çarpımına oranı olarak tanımlanır. Bu katsayı iletkenin yapıldığı malzemenin karakteristik bir özelliğidir ve değeri akıma katkıda bulunan yük taşıyıcılarının tipi, sayısı ve özelliklerine bağlıdır.
 Yarı iletkenlerde Hall etkisi
Akım taşıyan bir yarı iletken manyetik alan içinde tutulduğunda, akım taşıyıcıları manyetik alana ve akım yönüne dik bir kuvvet etkisi altında kalır. Denge durumunda yarı iletkenin kenarları arasında bir gerilim oluşur.
Birkaç üretici tarafından "Hall Effect Sensörü" denilen bir ürün üretilmektedir. Örnek olarak, dönen hız sensörleri, sıvı akış sensörleri, akım sensörleri ve basınç sensörleri verilebilir. Ayrıca bu teknoloji, elektropnömatik özellik gösteren paintball silahlarından ve yine airsoft silahlarında ve bazı GPS sistemlerinde yer almaktadır.
UGN 3503 HALL EFFECT sensoru ile manyetik seviye ölçmek için basit bir devre

hal efekt sensorlerinün kulanıldığı bu şema bir bakıma pens ampermetredir piyasada ucuz yollu pens ampermetreler var 20tl civarı yada böyle bir devreyi yapıp ölçü aletinde değerleri okuyabiliriz ugn503 transistör şeklinde bir üründür
ben ilk denemeyi elimdeki pens ampermetreyle yaptım 3.5A  gibi  değerler okudum bobin etrafında ama cihazın bir bütün olmasından cihaz ötüyor halıyle o yüzden bu algılayıcı sensörü devreden uzaklaştırıp kabloyla uzatmak lazım tarama bobinlerin çesitliyerlerine tutarak hangi yönlerde ne kadar güçlü bir alan yaydığı hakkında bilgiler edinebiliriz sanırım
bizi izlemeye devam edin :D

Çevrimdışı pro-TR

 • Yarbay
 • **
 • İleti: 2293
Manyetik alan içerisinde bulunan ve üzerinden akım geçen bir iletken boyunca gerilim (Hall gerilimi) oluşması olayına Hall etkisi denilmektedir. 1879'da Edwin Hall tarafından keşfedilmiştir. Gerilimin doğrultusu iletkenden geçen akımın ve manyetik alanın yönüne diktir.
Hall katsayısı, indüklenen elektrik alanın akım yoğunluğu ve manyetik alanın çarpımına oranı olarak tanımlanır. Bu katsayı iletkenin yapıldığı malzemenin karakteristik bir özelliğidir ve değeri akıma katkıda bulunan yük taşıyıcılarının tipi, sayısı ve özelliklerine bağlıdır.
 Yarı iletkenlerde Hall etkisi
Akım taşıyan bir yarı iletken manyetik alan içinde tutulduğunda, akım taşıyıcıları manyetik alana ve akım yönüne dik bir kuvvet etkisi altında kalır. Denge durumunda yarı iletkenin kenarları arasında bir gerilim oluşur.
Birkaç üretici tarafından "Hall Effect Sensörü" denilen bir ürün üretilmektedir. Örnek olarak, dönen hız sensörleri, sıvı akış sensörleri, akım sensörleri ve basınç sensörleri verilebilir. Ayrıca bu teknoloji, elektropnömatik özellik gösteren paintball silahlarından ve yine airsoft silahlarında ve bazı GPS sistemlerinde yer almaktadır.
UGN 3503 HALL EFFECT sensoru ile manyetik seviye ölçmek için basit bir devre

hal efekt sensorlerinün kulanıldığı bu şema bir bakıma pens ampermetredir piyasada ucuz yollu pens ampermetreler var 20tl civarı yada böyle bir devreyi yapıp ölçü aletinde değerleri okuyabiliriz ugn503 transistör şeklinde bir üründür
ben ilk denemeyi elimdeki pens ampermetreyle yaptım 3.5A  gibi  değerler okudum bobin etrafında ama cihazın bir bütün olmasından cihaz ötüyor halıyle o yüzden bu algılayıcı sensörü devreden uzaklaştırıp kabloyla uzatmak lazım tarama bobinlerin çesitliyerlerine tutarak hangi yönlerde ne kadar güçlü bir alan yaydığı hakkında bilgiler edinebiliriz sanırım
bizi izlemeye devam edin :D

@tesla usta
bu vermiş olduğunuz şemanın çok benzerini 16F876A lı olarak bizzat yaptım, devre çalışıyor kesinlikle, çıkışı 2,5v ve bu 2,5v luk çıkış manyetik alanın yönüne göre >2,5v ve <2,5v arasında çalışıyor ve değişim max. 0,5v değerinde, mıknatısa, tv ye başlığa tepkisi var ne var ki PI deki tx katına (ki PI tx katı çok güçlü olmasına karşın) tepkisi zayıftı.
Güzeli güzel yapan EDEBTİR,
Edeb güzeli sevmeye SEBEBTİR...

"Rufailer giyer pembe kırmızı
Tacının üstünde nurdan yıldızı
Evlatları tutar şişi ateşi, közü
Bülbül güle hayran ben de şeyhime"

teslacoil

 • Ziyaretçi
protr usta arada arada bir aklıma farkılı fikirler geliyo ALLAH cc de bu garibin sözlerin hep doğru çıkartıyo bu semayı sonradan buldum sizde deneyiminiz aktarmısınız teşekürler şimdi buna göre
eğer max 0 ila .2.5 v arasıysa buna göre bu değerler arası ölçüm yapacak hasas ölçüm yapacak
ölçü aleti lazım bir ikincisi pı dedektör vlfye göre durumu farklı olabilir biz her cihazı kendi kılasmanında aynı tip dedektörlerde kıyaslam yaparız sorun teskit etmez amacımız bir önceki cihazı diğer aynı cihaza göre verimini test etmek dedktörün dıt dıtlarından kafam sisti artık çünki
bu 2.5vluk ölçüm  aralığı daha yüksek voltaj aralığına cıkartabiliriz herhalde bu devre üzerinde biraz değişiklik yapabilecek varsa zaten şu sanal elektronik devre programını ilk fırsatta el atıp öğrenicem ikinci mevzuda aldığım değer voltaj olsada mutlaka bir sinyal olarak osilaskopta görüntü alabiliriz bunlarında nasıl göründüğüne bakabiliriz metal algılama durumunda ve normalde oluşan değişikliklere elde etiğimiz veriler belki bize cihazlar için artı bir avantaj sağlayabilir belki metal hakında yada mesafeleri hakkında cihaza ekelntiye gidebiliriz
benim  derdim pi sistem dp3 vlfler pek bağlamıyo açıkcası arge ve test cihazı yapmak amacım ayrıca bir şeyler orataya çıkarsa cihaza eklenti olarak eklemek fayda ve yarar sağlarsam
zaten glcd osilaskop ekliycem cihaza orda görebilirim bu sinyalleri hadi kolay gelsin

teslacoil

 • Ziyaretçi
Stetoskop (stethoscope), vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Stetoskop genelde üç ana kısımdan meydana gelir;
 Diyafram,
Tüp (elastik boru şeklinde)
 Kulaklık
buda bizim stetoskopumuz olabilir bence diyafram algılayıcı transitör-- tüp elektronik devremiz --kulaklıkta ölçü aleti ve osilaskop
aslında ilk düşündüğüm hergangi bir çapta ve tel kesitinden rasgele sarılmış ufak çaplı bir bobindi fakat sonuçta bir metal olduğu için dedektörün durumunda değişiklik oluşturuyo
fakat bu transistör bobinin tam ortasınada yerleştirsek dahi alıgılama yapmasına yetmiycek kadar ufak bu devre yukardaki bilgilerdende anlaşıldığı gibi genel olarak hertürlü manyetik alan yayan cihaz hakkında bilgi verebilecek tarzda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bu arada bir şeyi söylemek istiyorum yeri burası olmasada proje konusu  başlatanı ben olduğuma  göre kimsenin itirazı olmaz diye düşünerek yazıyorum testi kırlmadan uyarıyorum
 site genelinde 3 tip kişi var bunlardan
1.  tip kişiler  konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmayanlar okuyucular
2. tip kişiler bigi ve tecrübe sahibi olupta kimseyle baylaşmayıp başkalarından bilgi almaya çalışanlar
3. tip kişiler bilgi ve tecrübeye sahip olup çevresindekilerle paylaşanlar
bu duruma göre 1ci kişiler ihtiyaç sahipleri 2ci kişiler açgözlü olanlar 3ci kişide elindekini paylaşanlar bu 2ci kişiler elindeki olanlarını paylaşırsa üstünlüğünü kaybedeceği zanneden şuan için avantaj sahibi olsalarda farkında olmadan tamamen kaybedecekler
3cü kişiler elerindekini paylaştıkça neden her geçen gün daha iyiye durumları gittiklerini bu 2ci kişler hiç bir zaman anlayamıyor haset ve kıskançlık içinde kıvranıyolar
bunun tek bir açıklaması su kısa hayatımızda aslında hiç bir şeyin gerçek sahibi değiliz
herşeyin gerçek sahibi ALLAH tır sen  onun adına paylaştıkça o sana daha fazlasını veriyo
paylaşmayıp saklayıp birktirenede her geçen gün rızkını azaltıyo
1 baba 2 oğul düşünün baba her gün çocuklarının cebine gizlice harçlık koyuyo  bunlardan biri her gün harcıyo diğeri ya birazını yada hiç harcamıyo buna göre siz ne yapardınız diye düşünün
cevabı sizi gerçeğe götürücek bir başka drumda çocuklar hakkında harcayıp bitrenin çevresel ilişkileri artığı için yardım edeni çok olur harcamayan bir gün ihtiyaç sahibi olunca ancak birileri acırsa yardım eder
o yüzden bu paylaşımcı kişiler işine çomak sokmakla uraşacağınıza yardımcı olun yada olmak istemiyorsanız uzakda zurun zararınız olmasın o çomaklarla çamur bulup oraları karıştırın
ben lafımı ortaya konuştum isteyan alır isteyen almaz hadi kolay gelsin
 

teslacoil

 • Ziyaretçi
selam herkeze aşağıdaki şema aslında manyetik alan dedektörü olarak geçiyor manyetik alan yayan ne varsa tespiti için semada görüldüğü gibi 1mh hava aralıklı sarılmış bir bobin var kendi sardımı dp3 bobini hale hazır da zaten elimde vardı bobinin uçlarını kısa devre etmeden 10 cm kadar algılamıyor
kısa devre ettiğimde 1mtr den algılamaya başlıyor çünki bobin kısa devre olduğu andan itibaren karşı manyetik alan yasıması yapmaya başlıyor daha devreyi yapmadan sadece bobin ölçü aletiyle
üzerine indüklenen gerilimini ve bobinden etrafa yayılan mecut doğal rekansı değerlerini okuyabildim
devre üzerindeki menüden değişklik yaparak kontrolünü yaptım güç kademesi eşik kademesi frekans kademelerinde değişiklikle sonuçları net inceleyebildim kademe kademe yükseltilip alçatabildim sadece kazanç menüsü değişir medi  durumu
devre tasarımını tam olarak tanımadığımdan bilmiyorum ama sanırım algılama ilgili bu suan için bile sadece doğal bir sarılmış bobinle bile dedektör başlıklarını testleri yapılabiliyor birde bu devreyi ilk fırsatta yapmaya çalışıcam başka devrelerde bulmaya çalışırım pro-tr sağolsun önceki semanın tecrübesini paylaştı çok yakında bobin ölçerimiz olucak inaşallah bizi izlemeye devam edin gözünüzü üstümden ayırmayın   8)

teslacoil

 • Ziyaretçi
herkeze selam çalışmalar aynen devam ediyor
Daha önce bahsettiğim gibi ölçümleri detaylandırıyorum
sabit konum ve düzenekte 1 adet hava aralıklıklı sarılmış 1mh değerindeki
bobin ve dijital ölçü aletiyle bir kaç test yaptım arama bobinin gücüne bağlı
olarak metal üzerindeki etkilerini ölçtüm tamamen cihazdan bağımsız olarak
kullanılan düzenekte toprak altındaki metalin başına neler geldiğini görmüş oldum
bu testleri  dp3 cihazı kulanarak  üzerinden ayar değişikliğe giderek yaptım
bu değişiklere sebeb olan menü içindeki ayarlar Güç Frekans Düşük ve Yüksek mineral menüsü
kazanç ve eşiğin oluşan duruma duruma hiç etkisi bulunmamaktadır bunlar algılamayla ilgili
cihazın ayarlarıdır çıkan tablo asğıdaki gibidir

kısaltmalar

F   =   Frekans    kademe olarak                 
G   =   Güç        kademe olarak
UF  =   Uygulanan frekans
OF  =   Ortamda oluşan frekans
MYF =   Metalden yansıyan frekans
MV  =   Milivolt  metal üzerinde indüklenen gerilim
MA  =   Miliamper metal üzerinde indüklenen akım
MW   =  miliwatt  metal üzerine uygulanan güç
--------------------------------------------------------------------------
F---->=< 1 >=< 100 >=< 1  >=< 100  >=<
---------------------------------------------------------------------------
G---->=< 1 >=<  1  >=< 75 >=<  75   >=<
---------------------------------------------------------------------------
UF--->=< 188 >=< 282>=< 180 >=< 269 >=<
---------------------------------------------------------------------------
OF--->=< 375 >=<    >=<    >=<  560  >=<
---------------------------------------------------------------------------
MYF-->=< 935 >=<    >=<    >=<   1405 >=<
---------------------------------------------------------------------------
MV--->=< 365 >=< 543 >=<  669 >=< 953 >=<
---------------------------------------------------------------------------
MA--->=<  30 >=<  45 >=<  60 >=<  89  >=<
---------------------------------------------------------------------------
MW --->=< 109  >=< 244 >=< 401 >=< 848 >=<

yukardaki tablo tamamı düşük mineral kademesinde ölçüldü yüksek mineral kademesinde
uygulanan güc düşmektedir örneğin 365mv olarak ölçülen değer yüksekte 315mv düşmektedir
diğerleride o oranda azalma göştermektedir
Yukardaki tablodan da anlaşıldığı gibi yaptığımız ayarlarla ortama hangi
konumda ortama ne kadar güç uygulandığı ortaya çıkıyor
bu şekildede aynı cihaz ve aynı ayarlarda farklı başlıkların verimi öğrenme imkanı
sağlamış olucam ilerki zamanlarda elektronik devre uygulamalarıyla hatta yazımlı picli devrelerle
bir ölçüm aleti tasarlayabiliriz
herkeze kolay gelsin iyi çalışmalar

Çevrimdışı YAK

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 491
   Merhaba teslacoil yazılarının bir bölümünü okudum.Herşeyden önce araştırmacısın buda takdir edilecek bir özellik.Bu yazıları okurken aynı sorunlarla ben önceden ilgilenmiştim.özellikle dedektör başlığının yaydığı magnetik alanın şiddetini ölçmek içindevre bile yaptım.
   Bu konudaki deneyimlerimi açıklayayım.
fuluxgate magnetometresi yaptım.fakat bu magnetometrelerin sadece DC magnetik alanı ölçtüğünü gördüm.onun içinde AC sinyali olan bir VLF nin alanını ölçemediler.Yani değişken alanları ölçmüyorlar.Fakat yılmadım almanyadan KMZ serisi sensör getirttim onu yaptım oda DC magnetik alanı ölçtü.
   Daha sonra Bir AC sinyal seviyesi ölçer yaptım en başarılı uygulama bu oldu fakat bu devrede frekans farklarında hata verdi.
   bu konudaki çalışmalarından bir sonuç çıkarsa çok iyi olur.
   iyi çalışmalar

Çevrimdışı surge

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 117
CA8035'li geniş band almaç devresi
Kondansatör ve bobin değerlerini düşük frekansa göre ayarla istediğin dedektörü dinle ölçü aletinden seviyesini gözle. Monitörün ekran taramasını bile dinletiyor. Ben bobin sarımını komitatöre bağladım sesin en net olduğu noktayıda buluyorum. öneririm.
http://www.geotech1.com/pages/metdet/projects/twobox/twobox.pdf

teslacoil

 • Ziyaretçi
Profesör ustam açtığım konuya sizin yorum yazmanız beni menun etti yazılarınızı nerde görsem okurum herzaman güzel bilgiler veriyorsunuz saygı duyduğum taktir ettiğim  birisiniz ayrıca  teşekkür ederim
ben su an ölçümlerimi sadece bobin olarak deneyebildim ölçüm sonunçları  verdiğim değerler ac volt olarak belirtmeyi unutmuşum çıkan sonuçlar en doğal hali bu şekilde elektronik devre işin içine girince durumlar değişede ölçü aleti yada pic yazılımlı glc ekranlı volt metreyle  devreyle bilgi edinebiliriz kazançı artıracak sinya üreteç ve opmanplarla destekleyebiliriz
dp3 de sadece deneyebildim denerken frekans en yüksek kademesine geldiğinde gücü yükseltikçe toplamda frekansta 100/5-10 arası bir oranda frekans  düşümü oluyor  devreyle ilgili bir durum sanırım
 pens ampermetrelerin 20tl olanlarından bir tane alıp içini söktüm hal sensör çıkmadı 2 parça demir nüveli tek sarım tipinde emaye bakır tel sarım çıktı bobinden geçen akımla beraber manyetik alanın yükselmesiyle elde edilen bilgi Amper olarak yansıltılmış
biraz geç saat oldu yinede bir şeyler yazmak istedim bir çok konuyla beraber bu konudada çalışmam devam ediyo görüşmek üzere kolay gelsin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
surge arkadaş yarınm mutlak dediklerini inceliycem teşekkür ederim yardımların için kolay gelsin sana


teslacoil

 • Ziyaretçi
555 ile yapılmış çok basit bir manyetometre
555 Magnetometer

Çevrimdışı pro-TR

 • Yarbay
 • **
 • İleti: 2293
evet izlemiştim bu videoyu ama buradaki mu-metali nerden buluruz ki?türkiyede mu metal yok...
Güzeli güzel yapan EDEBTİR,
Edeb güzeli sevmeye SEBEBTİR...

"Rufailer giyer pembe kırmızı
Tacının üstünde nurdan yıldızı
Evlatları tutar şişi ateşi, közü
Bülbül güle hayran ben de şeyhime"

a.samet

 • Ziyaretçi
Bunu daha oncede gormustum baya iyi gibi

teslacoil

 • Ziyaretçi
benim kısa yol linklerim baya bir fazla kaparık biraz uraşla buldum faz kaymasına neden olan  frekansı sıklaştıran  orda neodyum mıknatıs olarak hatırlıyordum bundamı başkasındamı bilmiyorum videodan pek çıkartamadım durumu
magnetometrelerle ilgili mıknatıs deneme videoları vardı bulunca eklerim güzel birşeyler
pvc magneti tarif etmek için ekliycektim buraya eklemeyi uygun buldum
mu metal manyetik alan karşı geçirgenliği çok düşük doyum noktası yüksek bir metal çok pahalı olduğuda kesin sertleştirilmiş paslanmaz çeliklerden bile 10 kat fazlaydı sanırım
hangi elektronik malzemelerde kullanılır bilmiyom manyetik alanlara karşı korumak amaçlı
eğer barkod içlerinde varsa bir sekilde temin edilir
konuyla ilgili yazıyı buldum bu arada
---------------------
Kalkan Olarak Kullanılabilecek Diğer Maddeler Nelerdir?

Çelik dışında özellikle manyetik kalkanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış maddeler de mevcuttur. Bunların en önde geleni endüstride faydalanılan ve Milspec 14411C olarak isimlendirilen MuMetal’dir. Manyetik kalkan materyalleri sağlayan şirketler MuMetal’in bir versiyonunu satarken diğerleri patentli alaşımlarını satmaktadırlar. Bu alaşımların çoğunda %50 veya %80 oranında nikel bulunmaktadır.

Özel manyetik kalkan materyalleri, genellikle daha yüksek göreceli mıknatıs geçirgenliğine sahip olmakla beraber daha düşük bir doygunluk oranına sahiptir.

Mıknatıs geçirgenliği, uygulanan manyetik alana doğrusal olarak tepki veren bir maddenin mıknatıslanma derecesidir. Kalkanlarda Göreceli Mıknatıs Geçirgenliği, bir sabit olan serbest alanın, mıknatıs geçirgenliği tarafından bölünen mıknatıs geçirgenliğine verilen addır. Daha pratik bir tabirle, Mıknatıs Geçirgenliği bir maddenin manyetik akımı emme yeteneğinin ölçüm birimidir. Sayı yüksekse, kalkan daha güçlü demektir.

MuMetal 300.000-400.000 gibi yüksek değerlere sahipken, düşük karbon çelikleri 1000-3000 arası mıknatıs geçirgenliğine sahiptir.
Doygunluk noktası maddenin daha fazla manyetik akım içeremediği akım yoğunluğudur. MuMetal 8000 gauss’ta doygunluğa ulaşırken çelik 22.000 gauss’ta doygunluğa ulaşır.

Daha düşük akım yoğunluk alanlarında bu tür yüksek mıknatıs geçirgenliğine sahip maddeler daha büyük güç yitimi sağlarlar. Daha yüksek alan yoğunluklarında MuMetal doygunluğa ulaşır ve etkinliğini kaybeder. Bu durumlarda çelik daha iyi güç yitimi ve daha yüksek doygunluk sağlar.

Sonuç Olarak

Yapacağınız manyetik kalkan için en uygun materyalin hangisi olduğu tamamen size bağlıdır. Düşük alan kuvvetine sahip hassas cihazlar için MuMetal çelikten daha iyi kalkan görevi görür. Büyük ve güçlü neodymium mıknatıslarıyla ilgili pek çok uygulamada ise çeliğin doygunluk oranı kalkanın daha iyi iş görmesini sağlar.

teslacoil

 • Ziyaretçi
bizim sistemin en basit anlatımı bu videoda
direnci bobinin çıkışına bağlamış geçen günki yazdığım senaryo gibi doğru karar vermişim demekki:)
bide burda bobine seri bağlı direnç neyi değiştiryor neden gerekiyor görmüş  olurlar
bobinin gücünü nasıl ölçtüğümü görmüş olurlar bu sayede
bariz her türlü durumu açıklıyor
Inductor basics

asenkron

 • Ziyaretçi
   vıdeoyu seyrettım gördugun semalarda bobıne serı baglı gördugun dırenc kendı dc dırencı ,sematık o sekılde cızılıp es deger dırenc hesabı yapılır.ben size bır konuda tam bılgı sahıbı degılsenız forumu yanlıs yönlendırmeyın dıyorum.burada her kes usta ,
bızım yazılarımızdan bıze ders vermene resmen gıcık oluyorum,bır delta yaptın basımıza usta kesıldın .bır sus Allah askına foruma gıresım yazı yazasım yok senın yuzunden.senın yazılarını uykumu getırmek için okuyom baskada ıse yaramaz.
attıgın baslıga bak deltada toprak sorunu cözecek acemi usta aranıyor. sız ancak dedıkodu yaparsınız ,ustaya saygısı olmayana bilgi yok . ekranlamamı yapıcan grafıt33 sprey turkıyede artık var.karbon kagıdında murekkep var karbon yok kasa fısındede mılletı ugrastırıp yanlıs yönlendirme.bu mesajımı sımdı gelıp sılerler .sılınırsem komple sılsınler .

teslacoil

 • Ziyaretçi
evet izlemiştim bu videoyu ama buradaki mu-metali nerden buluruz ki?türkiyede mu metal yok...
selami hocam emrin olur nedemek araştırdım kimse duyması aramızda kalsın eski bozuk hardisklerdeki mıknatıslara yapısık olan metal mu metalmiş yani hurdacıdan hurda aliminyum alüminyum fiyatına alınabilir :)
--------------------------
tahmin etiğim gibi ayrıca hassas elektronik malzemlerin dış yüzlerinde kullanılmak üzere metal kılıf olarak yine bu metal kullanılıyor
http://www.overunity.com/3456/f-b-d-i-s-s-m-flux-boosted-dual-induction-split-spiral-motor/135/


Çevrimdışı Karadağ

 • Global Moderator
 • General
 • *****
 • İleti: 8377
 • Cinsiyet: Bay
 • R & D ENGINEER
  • TeknolojiEkibi
Bu 555 li videoyu ben de dün gece tesadüfen ben de görmüştüm. Bence gayet başarılı bir devre.

Saygılar
insanlar sizi eskisi gibi kullanmadıklarında değiştiğinizi söylerler…

Eğer bir aptala laf anlatmaya çalışırsan dışarıdan bakanlar iki aptalın sohbet ettiğini sanırlar.

Kamburlar ülkesinde sırtı düze sakat denir.