Gönderen Konu: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı  (Okunma sayısı 1600 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« : 28 Mart 2017, 23:48:00 »
Bildiğiniz gibi buakşam ezanıyla beraber mübarek 3 aylara girdik. Elhamdulillah.
Bunlardan ilki olan Receb-i Şerif ayıdır.
Receb Ayı'nın ilk gecesi(Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan bu gece) ve ilk günü (Çarşamba günü) yapılması gereken faziletli ibadetleri elimizden geldiğince paylaşmaya çalışalım .

[/color](Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır.) [Tevbe 36]
[/color](Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]
[/color]***NAMAZ***
[/color]Hz. Enes’ten (ra) rivayet olunan bir hadis-i şerifte, Resulullah (asm) ashabına hitaben:
“Her kim Recep’in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlâs ile 20 rekât kılar ve onlar arasında 10 selam verirse (yani iki iki kılarsa) onun sevabını ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhu’l Emin olan Cibril onu bana bildirdi.” buyurdu. Biz:
“Allah-ü Teâlâ ve Resulü bilir.” deyince, Resulullah (asm):
“Allah-ü Teâlâ, onu, canı, malı, ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer.” buyurdu.

[/color]KAYNAKLAR:
Suyuti, el-Le’alî'l-mesnu'a, 2/55

[/color]***ORUÇ***
[/color]1 - "Receb ayının birinci günü oruç tutmak 3 senelik, ikinci günü oruç tutmak 2 senelik, üçüncü günü oruç tutmak 1 senelik, sonra diğer her bir günde oruç tutmak ise 1 aylık (küçük) günaha keffârettir."
[/color]KAYNAKLAR:
Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr
Ebu Muhammed el-Hallal, No:10, sh:64
Nebhani, el-Fethu'l-kebir, No:7290, 2/24

[/color]2 - “Recep’in ilk günü oruç tutan kimseden günahları –bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.”
[/color]KAYNAKLAR:
Abdülkadir-i Geylani, el-Ğunye, 1/327
Gunyetü’t Talibin
Safuri, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/140

[/color]3 - “Bir kimse Recep’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun 2 yıllık günahlarına kefaret olur.”
[/color]KAYNAKLAR:
Abdülkadir-i Geylani, el-Ğunye, 1/327
Gunyetü’t Talibin

[/color]4 - “Bir kimse Recep’in birinci gününü oruçlu geçirirse, 1 aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir.”
[/color]KAYNAKLAR:
Abdülkadir-i Geylani, el-Ğunye, 1/327
Gunyetü’t Talibin
Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal, No:24262,8/577

[/color]5 - Resulullah’ın (asm) Recep’in faziletine dair teşviklerini duyan yaşlı bir zatın:
“Ey Allah’ın Resulü! Ben onun tamamını tutmaktan acizim.” şeklinde beyanına karşılık, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
“Recep’in ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı
Verilecektir.”

[/color]KAYNAKLAR:
Gunyetü’t Talibin
Safuri, Nüzhetül-Mecâlis

[/color]6 - “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.”
[/color]KAYNAKLAR:
Deylemi

[/color]7 - “Recep’ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır.”
[/color]KAYNAKLAR:
Safuri, Nüzhetül-Mecâlis

[/color]8 - Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.
[/color]KAYNAKLAR:
Deylemi

[/color]9 - Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.
[/color]KAYNAKLAR:
Ebu Muhammed

[/color]***ZİKİR***
[/color]İLK 10 GÜN: Günde 100 DEFA "SUBHANEL HAYYİL KAYYUM"
[/color]İKİNCİ 10 GÜN: Günde 100 DEFA "SUBHANALLAHİL EHADİS SAMED"
[/color]ÜÇÜNCÜ 10 GÜN: Günde 100 DEFA "SUBHANALLAHİR RAUF"
[/color]diyene verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”
[/color]KAYNAKLAR:
Safuri, Nüzhetül-Mecâlis, 1/138
Muhammed Rahmi, Enisü'l-celis hamişi, sh:194

[/color][Bu bilgileri bizlere ulaştıran Cübbeli Ahmet Hoca'dan ve üzerinde emeği olan herkesten Allah razı olsun.]
[/color]NOT: Yapamıyorsak bile vesile olup aynı mükafata erişebiliriz. Bu yüzden mümkün olduğunca 'paylaşalım'. Çünkü:
[/color](Birinin hidayetine [imana gelmesine] sebep olan Cennete girer.) [Buhari]
[/color](Hayrın yolunu gösteren onu işleyen gibidir.) [Ebu Davud, Tirmizi]
[/color](Allah, zerre kadar iyiliğin sevabını da kat kat artırır ve ayrıca büyük mükafat verir.) [Nisa 40]
[/color]
[/color]
[/color]Regaib Nedir?[/b][/color][/size]
[/color]Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, her.gi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur.
[/color]Receb ayının ilk cuma gecesine “Regaib Gecesi” denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah-ü Teâlâ, bu gecede, müminlere, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı Kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.
[/color]Peygamberimiz (s.a.v)’in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevapları vardır. Bir de bu ayda sevaplar kulların defterlerinin sevap hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da “Recebül Esabb” denmiştir. Yâni, sevabların bol bol, şarı şarıl, gürül gürül döküldüğü ay demek. “Receb-ül Esabb”; Allah’ın rahmetinin, ikram ve ihsanının şarıl şarıl, güldür güldür kullara geldiği ay demektir.
[/color]Arifler ve din alimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim ekme, ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tövbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şaban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor. Onun için, “Receb ayı tövbe ayıdır” demişler. Yâni kul ne yapacak? “Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet…” diyerek hatâsını itiraf edip, hatâsından dönerek, Cenâb-ı Hakk’ın yoluna girecek. Şaban ayı ibadetlere devam etme ayıdır. Ramazan da mükâfatlarını alma ayıdır. Böyle çeşitli kelimelerle bu ayların birbirleriyle irtibatlı olduğu beyan edilmiştir.
[/color] [/b][/color][/size]
[/color]Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler[/b][/color][/b][/size]

[/color]Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Ayrıca, “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tövbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (s.a.v) (aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.”[/b]
Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Regaib Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Sadece farz namazları ve vitir namazı kaza edilmektedir. Sünnetler kaza edilmiyor. Kaza namazı kılarken bir defa ezan okunur ve her bir farz namaz için ayrı ayrı kamet getirilir. “Ya Rabbi! Vaktinde kılamadığım ilk (veya en son) sabah namazının farzını kaza etmeye niyet ettim” şeklinde niyet edilir, tekbir alınır ve namaza durulur. Diğer namazlar için de böylece niyet edilir. Kaza namazlarını kılarken hepsini aynı yerde değil de, ayrı ayrı yerlerde kılmak, yerlerin şahid olması ve secde ile şereflenmesi bakımından daha faziletlidir. Yani sabah namazını kıldığı yerin biraz ötesinde öğleyi ve O’nun yanında ikindiyi ve biraz ileri veya geri çekilerek diğerlerini kılmak, daha sevaplı olur.
Kaza namazı olmayan kimseler tekellüften kaçınmak suretiyle nafile namaz kılmalıdırlar. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece pek çok ruhanî ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla Yüce ALLAH’a şükür için on iki rekât namaz kılmıştır. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir.
Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendub olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp Regaib gecesi namazını cemaatle kılmanın bir bid’at olduğu açıkça ifade edilmektedir. Zaten teravih namazından başka hiç bir nafile namazını, birbirlerini çağırarak cemaatle kılmak sünnete muhalif olduğu için, mekruh olmaktan uzak değildir. Ancak bir yerde bulunan iki-üç kimsenin bu gibi namazları cemaatle kılmaları caiz görülmüştür. Enes b. Malik (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Receb ayının ilk perşembe günü her kim oruç tutarsa, sonra da o günün akşamı yani cuma gecesi, akşamla yatsı arasında on iki rekat namaz kılar, her bir rekatında: Bir kere Fatiha suresi, Üç kere Kadr (inna enzelnahü) sûresi, on iki kere ihlas sûresi okur ve her iki rekatta bir selam verir. Bu namazı, kıldıktan sonra, bana şu salatı yetmiş kere okur:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ
“ALLAHümme salli ala Muhammedinin-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve âlihi ve sellim. = Ey ALLAH’ım! Nebiyy-i Ümmî Muhammed’e ve O’nun âline salat ve selam eyle.” Bundan sonra, secde yapar ve secdede şu tesbih ve takdisi yetmiş kere okur:
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ
“Sübbûhün Kuddûsün Rabbü’l-melaiketi ve’r-ruh”
“Tam manası ile noksan sıfatlardan münezzeh, pek mukaddes olup meleklerin ve Ruh’un Rabbıdır.” Sonra secdeden başını kaldırır; şu duayı yetmiş kere okur:
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ اْلاَعْظَمُ
“Rabbiğfir verham ve tecavez amma te’lem. Feinneke Azizü’l-A’zam. = Ey Rabbim! Beni mağfiret eyle, merhamet eyle. Bildiğin günahlarımdan geç, affet, çünkü sen Azizsin, en büyüksün.”
Bundan sonra, ikinci bir secde daha yapar. Birinci secdede okuduğunun aynısını okur. Daha sonra, secdede ne dileği var ise ALLAH Teâlâ’dan diler. O’nun bütün dilekleri yerine getirilir. Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz devamla şöyle buyurdu: Canımı kudret elinde tutan ALLAH Teâlâ’ya yemin ederim ki, kadın veya erkek her kim bu namazı kılar ise, Alllah Teâlâ O’nun bütün günahlarını mağfiret eder. İsterse O’nun günahları deniz köpüğü, kumların sayısı, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları veya ağaçların yaprakları kadar olsun. Ve o kimse, kendi yakınlarından yedi yüz kişiye kıyamet günü şefaatçi olur. Kabre girdiği ilk gece, bu namazının sevabı, tatlı dille-güler yüzle kendisine gelir; Ona şöyle der:
– Ey sevgili! Sevin! Bütün zorluklardan muhakkak kurtuldun. O kimse bu gelene sorar:– Sen kimsin? VALLAHi! Senin yüzünden daha güzel yüzlü birini hiç görmedim! Senden daha tatlı konuşanı da hiç dinlemedim! Senin kokundan daha güzel kokulu birini de koklamadım! Ona şöyle der:
– Ey sevgili! Ben senin bir namazının sevabıyım. Falan sene Receb ayının şu gecesinde o namazı kılmıştın. Bu gece sana geldim ki; arkadaşın olayım, yalnızlığını gidereyim ve her ne ihtiyacın varsa onu göreyim. Kıyamet günü, sura üfürüldüğü zaman kıyamet günü toplanılan Arasat meydanında sana başının üstünde gölgelik edeceğim. Artık sevin! Yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olmayacak.
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı ceryan3200

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 963
 • Cinsiyet: Bay
 • www.teknolojiekibi.com
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2017, 23:55:47 »
Teşekkürler,herkeze hayırlı mübarek olsun inşaallah
ceryan3200

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #2 : 29 Mart 2017, 00:16:12 »
Amin Ecmain
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı VENOM

 • Söz Sahibi+
 • Binbaşı
 • *****
 • İleti: 1164
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2017, 01:03:14 »
Allah razı olsun hepimize mübarek olsun inşallah.
Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir...

Çevrimdışı gurdal

 • Söz Sahibi+
 • Yüzbaşı
 • *****
 • İleti: 433
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #4 : 29 Mart 2017, 07:52:41 »
tüm islam aleminin üç ayları mübarek olsun rabbimiz hakkıyla istifade edenlerden eylesin
Amatör Dedektör Devrecisi

Çevrimdışı Karadağ

 • Global Moderator
 • General
 • *****
 • İleti: 7841
 • Cinsiyet: Bay
 • R & D ENGINEER
  • TeknolojiEkibi
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2017, 09:38:16 »
Bu tür zamanları sanki bir daha yaşamayacakmışcasına değerlendirmek gerekli.
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı...

it ürür kervan yürür...

Havlayan kopek ısırmaz 

Eğer bir aptala laf anlatmaya çalışırsan dışarıdan bakanlar iki aptalın sohbet ettiğini sanırlar.

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2017, 21:01:10 »
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun...
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #7 : 09 Nisan 2017, 23:54:23 »
Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler
[/size]1.gün
2.gün[/font]
3.gün[/font]
13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)[/font]
14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)[/font]
15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)[/font]
27.gün[/font]
30.gün[/font]
İlk Perşembe[/font]
Perşembe, Cuma, Cumartesi (Haram ay orucu)[/font]
İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler[/font][/color]
1.gece[/font]
15.gece[/font]
27.gece[/font]
İlk Cuma gecesi[/font]
1-10 geceleri arası her.gi bir gecede 10 rekat[/font]
11-20 geceleri arası her.gi bir gecede 10 rekat[/font]
21-30 geceleri arası her.gi bir gecede 10 rekat[/font]
Zikirler[/font][/color]
1-10 arası her gün günde 100 kere Subhanel hayyil gayyum[/font]
11-20 arası her gün günde 100 kere Subhanallahil ehadis samed21-30 arası her gün günde 100 kere Subhanallahi-r raufi
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #8 : 09 Nisan 2017, 23:55:51 »
10 nisan bugün RECEB 13. günü
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #9 : 11 Nisan 2017, 03:48:54 »
* Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder. Hadîs-i şerîf
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #10 : 23 Nisan 2017, 05:08:31 »

Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesi’dir. Mirâç, merdiven demektir. Cebrâil [/size](Aleyhisselâm)[/size] gelip, Peygamber Efendimizi (S.A.V), 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ve oradan göklere urûc ettiler.[/color]
[/size][/color]
[/size]Mirâç; [/color][/size][font=Open Sans Bold !important]Rasûlüllâh [/font][/color][/size](Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) [/color][/size]uyanık hâlde iken, ruh ve mübârek bedeni ile birlikte oldu. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere, bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur.[/color][/size][/size][font=Open Sans Bold !important]Rasûlüllâh [/font][/color][/size](Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)[/size][/color][/size], Miraç’ta Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allâh-u Te‘âlâ’yı gördü. Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.[/color][/size][/color][/size]Miraç’ta 5 vakit namaz farz oldu. Miraç’tan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Miraç gecesi, akşam namazı 3 rekât, öteki namazlar 2 rekât farz oldu. Medine-i Münevvere’de ikinci emirle sabah ve akşamdan başkası 4 rekâte çıkarıldı. Hicretin 4. yılında bunlar, misafir için, yine 2’ye indirildi.[/color][/size][/color][/size]Ezan okumak da hicretten önce Mekke’de, Miraç Gecesi başladı. Miraç hâdisesiyle, Müslümanların imanı kuvvetlendi, kâfirlerin düşmanlığı arttı. [/color][/size][font=Open Sans Bold !important]Peygamber Efendimize[/font][/color][/size] kâfirler inanmadı,[/color]
[/size][/size]

[/size][/color]"[/color]Mescid-i Aksa’nın kaç kapısı, kaç penceresi var?..”[/font][/color][/size] gibi sorular sordular. Miraç’ta dikkat etmemişti. O anda, Cebrâil [/color][/size](Aleyhisselâm)[/size][/color][/size], Mescid-i Aksa’yı gözünün önüne getirdi ve cevap verdi.[/color][/size][/color][/size]Bu mübârek gece de, diğer mübârek geceler gibi, kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve duâ etmeli, âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli ve bütün Müslümanlara duâ etmelidir.Mirâc Gecesi'ni ibâdetle geçirirken,gündüzünüde (yarın) oruçla geçirmelidir.[/color]
[/size]

[/size]MÎRÂC KANDİLİ'NİZ MÜBÂREK OLSUN.[size=78%]
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #11 : 23 Nisan 2017, 06:23:06 »
Recep ayının 27. gecesi Mirâc Gecesi'dir.
Mirâc: merdiven demektir.Cebrâil aleyhisselâm gelip, Peygember efendimizi (S.A.V), 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve oradan göklere götürdü.
  İslâm âlimleri buyurdu ki: "Mirâc ruh ve ceset ile birlikte oldu. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur"
  *Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" , Mirâc'da Cenneti,Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsi, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılmayan, anlatılamayan şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü.  Hiç bir muhlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs'e ve oradanda Mekke-i Mükerreme geldi.
  Bu mübârek gecede, diğer mübârek geceler gibi, kazâ namazları kılmalı, Kur'an-ı kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve duâ etmeli, din kardeşlerimizi, sâlih akrabaları ve âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve âhiret saadeti için, bütün Müslümanlara duâ etmeli.
  Mirâc Gecesi'ni ibâdetle geçirirken, gündüzünüde (yarın) oruçla geçirmelidir.


MÎRÂC KANDİLİ'NİZ MÜBÂREK OLSUN.
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı Karadağ

 • Global Moderator
 • General
 • *****
 • İleti: 7841
 • Cinsiyet: Bay
 • R & D ENGINEER
  • TeknolojiEkibi
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #12 : 23 Nisan 2017, 09:54:01 »
Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Bu ayları güzel değerlendirmeniz dileğiyle.

Saygılar
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı...

it ürür kervan yürür...

Havlayan kopek ısırmaz 

Eğer bir aptala laf anlatmaya çalışırsan dışarıdan bakanlar iki aptalın sohbet ettiğini sanırlar.

Çevrimdışı gurdal

 • Söz Sahibi+
 • Yüzbaşı
 • *****
 • İleti: 433
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #13 : 23 Nisan 2017, 11:24:46 »
Miraç kandilinizi kutlar tüm islam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah Dan niyaz ederim
Amatör Dedektör Devrecisi

Çevrimdışı ceryan3200

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 963
 • Cinsiyet: Bay
 • www.teknolojiekibi.com
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #14 : 23 Nisan 2017, 13:44:43 »
Amin ecmain,  cümlemize mübarek olsun hayırlara vesile olsun inş saygılar
ceryan3200

Çevrimiçi onur600

 • Söz Sahibi+
 • Albay
 • *****
 • İleti: 3991
 • Cinsiyet: Bay
 • ne çektin be...
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #15 : 23 Nisan 2017, 19:52:45 »
Tüm İslam aleminin Miraç kandili kutlar duaların kabulunu cenabı Allahtan niyaz ederim.
LÜZUMSUZ İSE SÖNDÜR...

Delilik, şüphesiz aptallıktan daha iyidir...

whatsap ihbar 5443372844
Teknolojiekibi Tokat bayi

Çevrimdışı ceryan3200

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 963
 • Cinsiyet: Bay
 • www.teknolojiekibi.com
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #16 : 23 Nisan 2017, 20:10:05 »
Tüm İslam aleminin Miraç kandili kutlar duaların kabulunu cenabı Allahtan niyaz ederim.
Allah razı olsun usta herkezin kandili mübarek olsun inş.
ceryan3200

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #17 : 10 Mayıs 2017, 00:47:21 »
10 Mayıs 2017 Berât kandilidir 14 ŞA'BÂN 1438


Berât Kandili

Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik,Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...(Duhan 44/1-4)


Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat:Berat gecesidir. Kur'ân-ın bu gecede,Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.
Bu gecenin dört adı vardır. Mübarek gece, Berae gecesi, Sakk gecesi, Rahmet gecesi. Ve denildiki bununla Kadir Gecesi arasında kırk gün vardır. Berae ve Sakk gecesi denilmesindeki hakkında da denilmiştir ki, haraç tamamen alındığı zaman beraetlerini (temize çıkmalarını) dile getiren bir sened yazıldığı gibi, Allah Teâlâ da bu gece mümin kullarına beraet yazar. Ve denilmiştirki bu gecede beş özellik vardır:


1)Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayrımı yapılır
2)Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.
3)Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.
4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir.Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın 13.günü,üçte biride Şaban'ın 14.günü,geri kalan üçte biride Şaban'ın 15.günü verilmiştir.


Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) buyuruyor:
"Her kim bu gecede yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savar, Onu daondan şeytanın tuzaklarını hilelerini savar."


"Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca."


"Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin, sihirbaz, yahut kin güden veya içkiye düşkün olan, yahut ana-babasını incite, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna."


Şaban ayının 15. gecesi ibadetle geçirin,gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah bu gecede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve:" tevebe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığına şifa isteyen yok mu, ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen bunu isteyen" der. Bu durun, sabaha kadar devam eder.


'Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah CC arz edilir. Ben de amellerimi oruçlu iken Allah CC arzedilmesini isterim'


Berat Kandili olan bu nübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz?

1-Yatsı ve Sabah namazını mutlak surette cemaatle kılmalıyız ki, geceyi sabaha kadar ibadet edmiş olalım.
2-Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de oruç tutalım.
3-Bir günlük kaza namazı kılalım.
4-Berâat gecesinde 100 rek'atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse,şehitlik mertebesine nâil olur.


Hayır Namazı


Niyet


"Yâ Rbbi, niyet ettim senin rızâ-i şerifine için namaza. Beni afv-ı ilâhine,feyz-i ilâhine mahzar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarını halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber"


Kılınışı
Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 ihlâs-ı şerîf okunur


İki rek'atte selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır


Her rek'atte 100 ihlâs-ı şerîf okumak süretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir.


(Hz.ALLÂH-ın HÜ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey,(TÂHÂ-nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur.(TÂHÂ Resûlullâh SAV Efendimizin ismidir.


- İstiğfâr-ı şerîf 14 kere
- Salevât-ı şerîfe 14 kere
- Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle) 14 kere
- Âyetü'l-Kürsi (besmeleyle)14 kere
- Lekad câeküm Tövbe süresinin son iki ayeti 128 129- 14 kere
- 14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf
- İhlâs-ı şerîf (besmeleyle)  14 kere
- Felak suresi (besmeleyle) 14 kere
- Nas suresi (besmeleyle) 14 kere


-14 kere
"Sübhânall'ahı vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illlâllâhü vallâhü ekber. Ve l havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azım."
- Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak eftaldır) 14 kere


Bunlardan sonra duâ yapılır.


5- Berâat Gecesi, bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınır.


Şimdiden BERÂT KANDİLİNİZ MÜBÂREK OLSUN
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"

Çevrimdışı smootH

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 494
 • Cinsiyet: Bay
 • www.teknolojiekibi.com
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #18 : 10 Mayıs 2017, 14:55:48 »
Cümlemizin kandili mubarek olsun.

Çevrimdışı bkr

 • Yüzbaşı
 • ***
 • İleti: 198
 • Cinsiyet: Bay
 • Yalan yere yemin büyük günahtır. Hadîs'i şerîf
Ynt: Hoş Geldin Ya Mübarek Recep Ayı
« Yanıtla #19 : 27 Mayıs 2017, 03:44:38 »
Hayırlı Bereketli Ramazanlar Allah CC ibadetlerimizi kabul etsin inşAllahu Rahman
*Bir kimse için söylenen kusûr,onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. Hadîs'i şerîf
*Bir zaman gelir ki, insanlar kazancının helâldan mı, haramdan mı olduğunu düşünmez. Hadîs-i şerîf
*Müslüman kardeşinle mücâdele, münâkaşa ve alay etme! Yerine getiremeyeceğin şeyi ona vadetme! Hadîs'i şerîf
*İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbani "Rahmetullahi aleyh"
*Saçının ağarmasından ibret almayana, nasihat kâr etmez Abdülaziz bin Ebû Revvâd "Rahmetullahi aleyh"